Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim otrzymało dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) mające na celu poprawienie jakości świadczonych usług przez naszą instytucję, jak również wzmocnienie rodzin zastępczych, oraz innych osób znajdujących się w kryzysie zamieszkałych na terenie naszego powiatu. Środki te pozyskane w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011 pozwoliły na realizację:

  • programu „Mój dom fundamentem rodziny” (kwota dofinansowania z MPiPS 7.000,00 zł),
  • programu „Wsparcie rodzin z powiatu opolskiego poprzez zwiększenie dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim” (kwota dofinansowania z MPiPS 7.300,00 zł),
  • programu „Utworzenie rodzinnego domu dziecka” (kwota dofinansowania z MPiPS 45.000,00 zł).

xxxx