Warsztaty

     W dniach 23.09.2020 i 30 .09. 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej odbył się cykl warsztatów skierowanych do rodzin zastępczych z powiatu opolskiego mających na celu przybliżenie znaczenia więzi w rozwoju dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz omówienie sposobów pracy z dziećmi z zaburzonymi więziami .
     Warsztaty te były okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat pracy z dziećmi ale również służyły integracji i wymianie doświadczeń rodziców zastępczych.


      Dziękujemy wszystkim osobom za udział i zaangażowanie w warsztatach oraz chęć podnoszenia swoich kompetencji wychowawczych.


Informacja o Konferencji.

W dniu 22 maja 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja debata pt,, Dlaczego rodzina zastępcza” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser- Duda.

Debatę uświetniły wystąpienia:

Pani Beaty Mazurek- Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

Pani Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Pana Mikołaja Pawlaka- Rzecznika Praw Dziecka,

Pana Przemysława Czarnek- Wojewody Lubelskiego

Podkreślające, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwe. Rodzicielstwo to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i aktywne dawanie swojego życia drugiemu człowiekowi. To także czuwanie, wyznaczanie zasad, kontrolowanie i ciągle bycie w pogotowiu. Rodzicielstwo zastępcze to również niewyczerpane źródło radości, wzruszeń i niezwykłych przeżyć. W sesji panelowej poruszone zostały również tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowe – Pani Dyrektor Krystyna Piłat oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas konferencji wręczając listy gratulacyjne uhonorowano rodziny zastępcze z woj. lubelskiego wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesieniu pomocy dzieciom , które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Wśród laureatów znalazły się 3 rodziny zastępcze z powiatu opolskiego.

Wyróżnione osoby to:

Państwo Urszula i Dariusz Bartoszewscy – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna Kutyna – prowadząca Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna i Marian Śliwa – niezawodowa rodzina zastępcza

Dołączając się do gratulacji składamy podziękowania za trud i gotowość do poświęceń, otwartość na potrzeby dzieci oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 maja pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu jakże ważnej funkcji. Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

Z wyrazami szacunku i uznania Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x x x x

 

Informacja do pobrania: x

 


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej przystąpiło do projektu realizowanego przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. W dniach 11-12 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „ Zobacz lepszą przyszłość” dla dzieci przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej odbyły się przesiewowe badania wzroku. Z terenu naszego powiatu w danym projekcie uczestniczyło 22 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zmysł wzroku ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju, osiągnięć w szkole oraz funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży dlatego celem programu było wczesne wykrycie możliwych nieprawidłowości oraz wyposażenie dzieci w bezpłatne szkła wraz z oprawkami. Serdecznie dziękujemy organizatorom programu za współpracę na rzecz poprawiania widzenia dzieci i młodzieży przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej a naszym podopiecznym za uczestnictwo w projekcie.


x x x x x x

x x x


6.Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16 maja 2018r. w Warszawie odbył się 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”. Podczas spotkania rodzice zastępczy, zasłużeni w działalność na rzecz dzieci i za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego otrzymali odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Anna Kutyna, – prowadząca rodzinny dom dziecka, na terenie Powiatu Opolskiego, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Gratulujemy i dziękujemy za codzienny trud i poświęcenie.


x x x x x x

Informacja

W dniu 06 listopada br. pracownicy ZUS Inspektoratu w Kraśniku oraz Biura Terenowego w Opolu Lubelskim zorganizowali w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie szkolenie dotyczące uprawnień do świadczenia uzupełniającego przysługującego osobom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Szkolenie skierowane było głównie dla kadry pomocy społecznej z terenu

Miasta i Gminy Poniatowa realizującej działania statutowe skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Pomocy Społecznej w Poniatowej oraz w Karczmiskach a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x