Podarować ciepło domowego ogniska

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej czeka na osoby, które przywrócą uśmiech i stworzą dla potrzebujących dzieci rodziny zastępcze.

            W życiu każdego człowieka najważniejszym i jednocześnie najmocniejszym fundamentem zapewniającym właściwe funkcjonowanie jest rodzina. Dla najmłodszych jest podstawą prawidłowego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i radości z bycia dzieckiem. Zdarza się jednak,
że rodzina nie funkcjonuje odpowiednio, wtedy z pomocą przychodzą ludzie, którzy otwierają swoje serca i „budują” dla dzieci nowy dom, tworząc dla nich rodzinę zastępczą. Jest to sposób na szczęśliwe i niezachwiane dzieciństwo, mimo przeciwności losu. I chociaż to tylko czasowe rozwiązanie, jest niezwykle ważne i potrzebne dla dzieci, którymi rodzice z różnych powodów nie mogą się opiekować oraz ich wychowywać.

            Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 49 rodzin zastępczych, w tym: 3 rodzinne domy dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe, 14 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 30 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa łącznie 105 wychowanków.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wciąż jednak  poszukuje osób, które wyciągną pomocną dłoń do potrzebujących dzieci i zechcą podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

            Kto może pełnić taką rolę? Jakie warunki muszą spełnić ci, którzy zdecydują się zostać rodziną zastępczą lub poprowadzić rodzinny dom dziecka? Wykonywanie takich funkcji może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • odbędą szkolenie przygotowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny, zakończone wydaniem świadectwa jego ukończenia.

            Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom odbudować teraźniejszość i stworzyć lepszą przyszłość obdarowując je ciepłem domowego ogniska, zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej:

 1. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa, tel. (81) 827-52-05 oraz (81) 458-10-41.

Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


Promocja rodzin zastępczych

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną. Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodziny zastępczej, pełnej miłości i ciepła, którego zabrakło w rodzinnym domu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które zgodnie z z art. 42  ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (tj. Dz.U.z2016r. poz.575 z późn.zm.):

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opiekizdrowotnej oraz
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Jakie są zalety bycia rodziną zastępczą?

 • Łatwiej i szybciej niż w przypadku adopcji możesz rozpocząć pracę opiekuńczą (jest znacznie więcej dzieci oczekujących na rodziny zastępcze niż na adopcje).
 • Pomagasz dzieciom, które często nie mają szans na adopcje i są skazane na dorastanie w domu dziecka.
 • Otrzymujesz wparcie finansowe od państwa – częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie.

 

RODZINY ZASTĘPCZE TO ZWYKLI LUDZIE ROBIĄCY CODZIENNIE NIEZWYKŁE RZECZY.

Zostań rodziną zastępczą: – jeżeli chcesz coś zrobić dla dobra innych, potrafisz zapewnić dzieciom opiekę i wsparcie , masz „wielkie serce” , a Twój dom to szczęśliwy dom, przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5. W Wydziale DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ – tel.(81) 827-52-05, (81) 458 10 41, (pokój nr 102 oraz pokój nr 104 na I piętrze) uzyskasz więcej informacji nt. jak zostać rodziną zastępczą, otrzymasz: wsparcie specjalistów, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego rodzinie zastępczej, wynagrodzenie (dla rodzin zastępczych zawodowych).

 

Wywiad z Państwem Urszulą i Dariuszem Bartoszewskim

           Przedstawiamy Państwa Urszulę i Dariusza Bartoszewskich, którzy prowadzą Rodzinny Dom Dziecka. Aktualnie Państwo Bartoszewscy sprawują opiekę nad siedmiorgiem dzieci.

 • (PCPR) Skąd pomysł stania się rodziną zastępczą?
  • (Pan Dariusz) Kilka lat temu moja żona wspominała, abyśmy wzięli na wychowanie do domu dzieci z domu dziecka. Mamy czterech dorosłych synów, więc ja na początku o tym nie chciałem nawet rozmawiać. Jednak pomysł w głowie pozostał. Dzieci nasze zaczęły układać sobie swoje życie, my zostaliśmy we dwoje w dużym domu. Pustka, kot, pies- coś brakowało. Sama praca nie była wystarczająca można było oszaleć. Decyzja dojrzewała więc kilka lat aż wkońcu zgodziłem się, aby zostać rodziną zastępczą.
  • (Pani Urszula) Wiedziałam od dawna, że tak chcę zrobić. W 1997 roku kiedy zakupiliśmy dom, w którym mieszkamy, nawet dzwoniłam do Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie. Mój mąż nawet nie chciał słyszeć. Dzieci nasze szybko urosły, wyprowadziły się z domu, zaczęły żyć po swojemu. Dom stał się jakby większy i nieprzyzwoicie posprzątany, zdałam sobie sprawę, że jesteśmy już starzy ale jeszcze zbyt młodzi, żeby nic nie robić. Ciągle myślałam o dzieciach, którym można zapleść warkocze, upiec szarlotkę lub utulić do snu.
 • (PCPR) Jaki jest Państwa główny cel będąc rodziną zastępczą?
  • (Pan Dariusz) Głównym celem jest przede wszystkim danie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, ciepła, stworzenie warunków do nauki i zabawy, prawidłowego rozwoju zdrowotnego i umysłowego. Poznanie przez nie wartości rodziny. Nie zastąpimy im rodziców biologicznych to jest nie możliwe, ale chociaż w części zastąpimy.
  • (Pani Urszula) Głównym celem jest, jak samo pytanie mówi – zastąpić rodzinę. Tak jak zastępuje się chorego kolegę w pracy. Kiedy on wróci ty odchodzisz. Czasem jest bardzo chory i zastępuje się go bardzo długo lub zawsze. Zastąpić rodziców – dać swój czas, przytulanie, buziaki, czyste ubranie i jedzenie. Dać troskę i bezpieczeństwo.
 • (PCPR) Jakie sytuacje najbardziej sprawiają Państwu trudności w wychowywaniu dzieci?
  • (Pan Dariusz) Dzieci, które u nas mieszkają, to są dzieci po strasznych przejściach życiowych. Trudno więc spodziewać się, aby były grzeczne, dobrze się uczyły czy też od razu dbały o porządek. Są to dzieci chore wymagające wielu wizyt u niejednego specjalisty. To nie jest jednak najważniejsze. Najważniejsza jest jednak psychika. Pamiętam pierwsze dwa tygodnie gdy przywieźliśmy z domu dziecka trójkę rodzeństwa wyciągane z kątów, wersalek, ,,zwierzęce ryki” i wyciskanie nerwa –szok. Kładąc się do łóżka mówiłem ,,Boże daj mi siły”- co ja zrobiłem, czy wytrwam”- ale nigdy przez myśl mi nie przeszło aby je z powrotem oddać. Kocham je bardzo. Dzieci mają poczucie własnych wartości, trzeba ich motywować do pracy i wkładać do głowy, że nie są gorsze od innych.
  • (Pani Urszula) Trudności jest wiele, jak to z dziećmi. Przecież to dzieci a nie anioły. Nikt nie mówił że będzie łatwo. Ciężko jest wstawać każdej nocy dwa razy- żeby wybudzić 10-letniego chłopca ,,na siusiu”- kiedy on wcale nie chce siusiać, walczy o kołdrę, jest coraz silniejszy. Trudno też jest odpowiadać na pytanie, na które same nie znamy odpowiedzi. Np. ,,dlaczego mama nie przyjechała chociaż na 100 % obiecała. Kiedy urosnę? Czy zawsze będę z wami”?
 • (PCPR) Co wniosły do Państwa rodziny dzieci?
  • (Pan Dariusz) Przede wszystkim ustabilizowały rytm dnia. Wiele radości i obowiązków. Czujemy, że nasz dom tętni życiem. Aż miło popatrzeć jak się uśmiechają, biegają, śpiewają- malują – po świeżo malowanych ścianach.
  • (Pani Urszula:) Gdybym miała odpowiedzieć jednym słowem powiedziałabym – NORMALNOŚĆ. Wreszcie życie nabrało tempa, jest gwar rozmów, malowane długopisem ściany, nic nie leży na swoim miejscu. Filozoficzne rozmowy przy śniadaniu i setny raz powtarzane ciociu, ciociu to, ciociu tamto. Czasem myślę, że spróbuję policzyć ile razy pada słowo ciocia przy śniadaniu. Oczywiście wszystkie sprawy są wtedy pilne, pilniejsze i naglące, a ja się wtedy czuje potrzebna.
 • (PCPR) Państwo tworzą rodzinę zastępczą, wiecie sami jak to jest, czy poleciliby Państwo innym rodzinom, aby stali się dla innych dzieci rodzinami zastępczymi?
  • (Pan Dariusz) Tak, jak najbardziej. To jest bardzo szlachetna inicjatywa. Pomimo wielu trudności, wyrzeczeń, zwątpień i załamywania rąk, jest warto. Trzeba jednak bardzo rozważnie i odpowiedzialnie podejść do tej kwestii, ponieważ dziecko to nie piesek, że jak mi się z nudzi to go wyniosę na podwórko, albo do schroniska. Nie wolno zranić dziecka. To by było najgorszą rzeczą w życiu dziecka, kolejna zmiana miejsca, kolejne odrzucenie. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Ale naprawdę warto.
  • (Pani Urszula) Uważam – że ta forma opieki jest najlepsza dla niektórych dzieci. Ci którzy o tym nie myślą –niech się zastanowią, ci którzy się zastanawiają –niech się odważą. Nie ma nic piękniejszego niż słowa naszego Lesia – ,,mamoooo jesteś TOCHANA”. Chociaż różne były nasze początki, różne przemyślenia to ostatecznie jesteśmy bardzo zgodni. Naprawdę warto było.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.z 2016 r. poz.575 z późn.zm.) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

 • czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu,
 • nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim – przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Ognisko dla rodzin zastępczych

W dniu 02 października 2015r. na placu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej odbyło się ognisko dla rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego. W trakcie ogniska przeprowadzono konkursy i zabawy, w których brały udział zarówno dzieci jak i rodzice zastępczy, uczestnicy mogli sprawdzić się m. in. w biegu w workach, rzutach do celu, jedzenia pączków bez oblizywania czy też w quizie wiedzy nt powiatu opolskiego. Dla uczestników przewidziano również pyszny poczęstunek: kiełbaski, ziemniaki, jabłka oraz ciasta pieczone w ognisku. Celem zorganizowanego ogniska była nie tylko wspólna zabawa ale przede wszystkim wspólna integracja rodzin zastępczych. W trakcie imprezy rodziny zastępcze mogły porozmawiać o problemach z jakimi borykają się na co dzień, pochwalić sukcesami i wymienić doświadczeniami. Dziękujemy osobom, które włączyły się w pomoc przy organizacji ogniska jak również rodzinom zastępczym oraz dzieciom za wspólną zabawę.

Spotkanie informacyjno-promocyjne

W dniu 18 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej zorganizowało w swojej siedzibie spotkanie informacyjno-promocyjne pt. ” Piecza zastępcza w teorii i praktyce – zadania i zakres pomocy oferowanej rodzinom zastępczych.” Zaproszenie skierowane było do jednostek na co dzień współpracujących z PCPR w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji, sądu. Spotkanie miało na celu omówienie struktury pieczy zastępczej, zakresu oferowanej pomocy oraz promocji rodzicielstwa zastępczego w związku z poszukiwaniem kandydatów na rodziny zastępcze. Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, dziękujemy uczestnikom za wysoką frekwencję i aktywny udział w spotkaniu.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 31 maja br. w Poniatowej na placu przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej odbył się piknik rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego. W pikniku uczestniczyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kowali Drugiej oraz Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej, które przybyły wraz ze swoimi opiekunami, Panią Grażyną Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Panią Jadwigą Kustra – Kierownik Świetlicy. Zaproszenie na festyn przyjęli także przedstawiciele władz Miasta i Gminy Poniatowa oraz powiatu: Pani Krystyna Sołdek – Zastępca Burmistrza Miasta Poniatowa, Pan Eugeniusz Chyła – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Andrzej Chyła – Członek Zarządu Powiatu. Nie zabrakło również uczestników i kadry pracowniczej jednostek organizacyjnych działających na terenie Miasta Poniatowa – Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Wsparcia „Pinokio” reprezentowanego przez kierownika jednostki – Panią Martę Krzeszowską oraz Pana Tadeusza Burka Prezesa SONI. Oficjalnego otwarcia pikniku jako organizator dokonała Pani Krystyna Piłat – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej, która uroczyście powitała przybyłych oraz przekazała w imieniu władz powiatu oraz całej kadry PCPR wyrazy uznania i szacunku oraz podziękowanie za trud codziennego wychowania i opieki, poświęcenie się drugiemu człowiekowi, za ciepło domowego ogniska i miłość do dziecka, życząc zdrowia, wytrwałości, radości życia, satysfakcji i wszelkiej pomyślności. Dzięki spotkaniu na świeżym powietrzu przy udziale życzliwych osób możliwa była integracja rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. W trakcie spotkania na uczestników czekało wiele niespodzianek, wśród atrakcji można wymienić: gry i konkurencje sportowe dla najmłodszych, zjeżdżalnię z chińskim basenem, warsztaty plastyczne, fotobudkę oraz malowanie buzi. Dla uczestników przewidziano również poczęstunek w postaci grilla, waty cukrowej, popcornu oraz pysznych ciast. W trakcie imprezy rodziny zastępcze mogły porozmawiać o trudnościach z jakimi spotykają się na co dzień, jak również o pozytywnych aspektach rodzicielstwa zastępczego. Ponadto organizator pikniku zapewnił możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i prawnego. Spotkanie nie odbyłoby się bez pomocy ludzi wielkiego serca, którzy wnieśli duży wkład rzeczowy w organizację pikniku. Z tego miejsca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za zaangażowanie i pomoc. Jako organizator akcji jesteśmy dumni, że otaczają nas ludzie którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych i możemy liczyć na ich wsparcie. To dzięki waszemu zaangażowaniu dzieci z rodzin zastępczych mogły spędzić piękne chwile i zachować niezapomniane wrażenia. Za ten piękny gest życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy.