Projekt systemowy 2011 – pobyt rehabilitacyjno – szkoleniowy w Poddąbiu


W ramach realizowanego przez PCPR w Opolu Lubelskim projektu systemowego „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego” 110 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów skorzystało z 15 – dniowego pobytu rehabilitacyjno – szkoleniowego.

Zorganizowany pobyt rehabilitacyjno – szkoleniowy odbył się w ośrodku rehabilitacyjno wczasowym „Słowiniec” w Poddąbiu w dwóch terminach z podziałem na dwie grupy:

od 15.09.2011r do 29.09.2011r. – 55 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów oraz

od 01.10.2011r do 15.10.2011r. – 55 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów.

W ramach w/w pobytu został również sfinansowany dojazd uczestników i powrót z ośrodka rehabilitacyjnego.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Osoby niepełnosprawne w takcie pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego zostały objęte następującymi instrumentami aktywnej integracji:

  • instrument aktywizacji zdrowotnej – wstępne badania lekarskie zakończone zleceniem osobie niepełnosprawnej zabiegów leczniczych i ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w ramach rehabilitacji ogólno usprawniającej dla 110 osób niepełnosprawnych,
  • usługi wspierające aktywizację zawodową- warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz poradnictwo indywidualne z zakresu określenia predyspozycji i możliwości zawodowych dla 68 osób niepełnosprawnych,
  • instrument aktywizacji społecznej – grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa dla 110 osób niepełnosprawnych
  • instrument aktywizacji edukacyjnej – kurs obsługi komputera i urządzeń biurowych dla 42 osób niepełnosprawnych

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Ponadto w czasie wolnym od zabiegów rehabilitacyjnych i warsztatów szkoleniowych uczestnicy brali udział w atrakcjach turystycznych zaplanowanych i realizowanych przez organizatora pobytu rehabilitacyjno – szkoleniowego.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Uczestnicy pobytu rehabilitacyjno- szkoleniowego chętnie uczestniczyli w spacerach z kijkami Nordic Walking, które jednocześnie były jedną z form rehabilitacji, a także brali udział w imprezach integracyjnych wypełnionych wieloma atrakcjami, które pozytywnie wpływały na integrację grupy oraz nawiązywanie nowych znajomości.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Uczestnictwo w projekcie systemowym miało na celu zwiększenie potencjału osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, a także poprawę sprawności psychofizycznej oraz wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych. Zorganizowany pobyt rehabilitacyjno-szkoleniowy w ośrodku nadmorskim umożliwił wspólne spędzenie czasu osobom borykającym się z podobnymi problemami zdrowotnymi czy życiowymi. Dzięki temu uczestnicy projektu mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz wzmocnić wiarę we własne możliwości.


Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki