Projekt systemowy 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w 2013r., PCPR w Opolu Lubelskim planuje objąć wsparciem 90 osób niepełnosprawnych.

 

Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest zwiększenie ich potencjału w zakresie aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem.

 

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata),
 • nie pracujące (bezrobotne lub nie aktywne zawodowo) lub zatrudnione,
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

 

Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie systemowym na formularzu załączonym do niniejszej informacji.

 

Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w terminie od 01 marca 2013r. do dnia 02 kwietnia 2013r. Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim (pokój nr 2 i 5) lub na stronie internetowej PCPR w zakładce projekt systemowy 2013r.

 

Planowane formy wsparcia w ramach projektu systemowego dla osób niepełnosprawnych:

 

 • Szkolenie kosmetyczne,
 • Szkolenie w zakresie fotografii cyfrowej (fotografia i edycja zdjęć),
 • Warsztaty zdobienia przedmiotów użytkowych – decoupage,
 • Szkolenie z rękodzieła,
 • Kurs komputerowy w stopniu podstawowym,
 • Kurs komputerowy w stopniu zaawansowanym,
 • Pakiet zabiegów usprawniających psycho – ruchowo.
 • Warsztaty taneczne (dla chętnych).Druki do pobrania

Formularz zgłoszenia

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki