Dlaczego warto korzystać z pomocy

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, korzystając z pomocy dajesz sobie szansę na:


 • odbarczenie się od poczucia winy za doznawaną przemoc.
 • doświadczenie tego, że są ludzie życzliwi, którzy Cię rozumieją.
 • zmniejszenie poczucie osamotnienia.
 • odzyskanie wiary w swoje prawa, jak prawo do bezpieczeństwa, szacunku i godnego traktowania.
 • odzyskanie wiary w siebie.
 • dowiedzenie się, że przemoc nie jest normalnym zjawiskiem w rodzinie – jest także zabroniona i karana przez prawo.
 • dowiedzenie się, dlaczego nadal doznajesz przemocy w rodzinie, mimo że osoba stosująca przemoc wobec Ciebie obiecywała zmianę swojego zachowania.
 • poznanie bardziej skutecznych niż dotychczas stosowane metod obrony.
 • uczenie się rozpoznawania stereotypów, które sprawiają, że trudno Ci uruchomić zmianę.
 • uświadomienie sobie, że nigdy nie jest za późno na zaczęcie działań.

Jeśli stosujesz przemoc w rodzinie, korzystając z pomocy dajesz sobie szansę na:


 • dowiedzenie się, że przemoc nie jest normalnym zjawiskiem w rodzinie – jest także zabroniona i karana przez prawo.
 • zrozumienie, z jakich powodów stosujesz przemoc.
 • zidentyfikowanie swojego systemu przekonań, który nakazuje Ci stosować przemoc.
 • uczenie się rozpoznawania sygnałów zapowiadających zastosowanie przez Ciebie przemocy.
 • uczenie się metod pozwalających Ci nie zastosować przemocy.
 • zwiększenie samokontroli nad swoimi agresywnymi i przemocowymi zachowaniami.
 • Zmianę swoich zachowań i postaw.
 • naukę konstruktywnego sposobu wyrażania swoich uczuć.
 • zdobycie i/lub rozwinięcie umiejętności komunikowania się w rodzinie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie bez użycia przemocy.

Opracowała: Agnieszka Szkutnicka