Dlaczego warto korzystać z pomocy

Jeśli doznajesz przemocy domowej, korzystając z pomocy dajesz sobie szansę na:

 • zrozumienie zjawiska przemocy domowej,  dowiedzenie się, że przemoc nie jest normalnym zjawiskiem w środowisku domowym– jest także zabroniona i karana przez prawo
 • uczenie się rozpoznawania stereotypów, które sprawiają, że trudno Ci uruchomić zmianę,,
 • uświadomienie sobie, że nigdy nie jest za późno na zaczęcie działań,
 • uruchamianie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy domowej
 • uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego,
 • dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości w danej sytuacji,
 • zwiększenie poczucia mocy i sprawczości,
 • poznanie skuteczniejszych niż dotychczas używane metody obrony.

Jeśli stosujesz przemoc domową, korzystając z pomocy dajesz sobie szansę na:

 • dowiedzenie się, że przemoc nie jest normalnym zjawiskiem w środowisku domowym– jest także zabroniona i karana przez prawo.
 • zrozumienie, z jakich powodów stosujesz przemoc.
 • uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w środowisku domowym bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w środowisku domowym,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.
 • kształtowanie umiejętności wychowawczych bez użycia przemocy
 • realizację własnych potrzeb w sposób nie krzywdzący innych osób.