GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż dysponuje możliwością zorganizowania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zagrożonych przemocą domową.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Można dołączyć do grupy w dowolnym momencie, opuścić ją, kiedy się chce i wrócić, gdy potrzeba. Nie trzeba podawać swojego nazwiska, adresu. W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji – uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia tylko dla siebie tego, co mówią i słyszą podczas spotkań.

Korzyści z uczestniczenia w grupie wsparcia:

 • spotkanie z życzliwymi osobami o podobnych doświadczeniach – minimalizowanie poczucia osamotnienia,
 • możliwość dzielenia się tym, co ważne i trudne w atmosferze bezpieczeństwa i dyskrecji,
 • uzyskanie wsparcia, np. w kwestii:
  -sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami,
  -strategii obronnych przed raniącym zachowaniem członka rodziny,
  -informacji na temat procedur prawnych,
  -informacji o miejscach, w których możesz uzyskać pomoc, np. psychologiczną, prawną,
 • uzyskanie wiedzy na temat:
  -mechanizmów psychologicznych przemocy domowej,
  -mitów i stereotypów dotyczących przemocy domowej,
 • uczenie się:
  -obrony swoich praw i godności,
  -większej świadomości siebie: swoich potrzeb, pragnień, celów, mocnych stron,
  -wyrażania własnych potrzeb i ich zaspokajania,
  -wyrażania własnych emocji,
  -wyrażania własnego zdania,
  -niwelowania własnej bezradności,
  -brania odpowiedzialności za siebie,
 • uwalnianie się od poczucia winy,
 • koncentrowanie się na sobie i swojej zmianie wewnętrznej.

Potrzebę zorganizowania spotkań grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zagrożonych przemocą domową prosimy zgłaszać w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:

 • telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309
 • osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa (pokój nr 1, parter)
 • mailowo: kaldonek@pcpropolelub.eurzad.eu