PROGRAM

„TERAPIA RODZINNA”

 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2008

 

Program ten poszerzył ofertę usług świadczonych przez Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim.

 

Terapia rodzinna skierowana została do rodzin:

 

 • w sytuacji kryzysowej w związku z zaburzeniami zachowania dziecka,
 • z dzieckiem chorym i upośledzonym,
 • z poszerzonym systemem rodzinnym (np. rodzin zrekonstruowanych, rodzin zastępczych),
 • po przeżyciach traumatycznych jednego lub kilku członków,
 • w żałobie,
 • zagrożonych rozpadem (wspomaganie poprawy jakości komunikacji i relacji).

 

Terapię prowadził doświadczony psycholog – terapeuta.

 

Rezultaty programu „Terapia rodzinna” to, między innymi:

 

– w kontekście sytuacji rodziny poddającej się terapii:

 

 • poprawa wglądu w sytuację rodziny u jej członków,
 • podwyższenie poziomu umiejętności komunikacji w rodzinie,
 • wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrzrodzinnych,
 • zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami poszerzonego systemu rodzinnego w rodzinach zastępczych i zrekonstruowanych,
 • powrót do równowagi psychicznej po przeżyciach traumatycznych,
 • konstruktywne zamknięcie procesu żałoby w rodzinie;

 

– w kontekście rozwoju Punktu Poradnictwa Specjalistycznego:

 

 • poszerzenie katalogu rodzajów wsparcia rodziny w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych.

 

Program „Terapia rodzinna” wpisał się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:

 

cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną;

 

zadanie: Rozszerzenie form opieki środowiskowej – Doskonalenie funkcjonowania Poradni Rodzinnej działającej przy PCRR, w strukturach której działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkt Interwencji Kryzysowej.