Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2021 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PCPR  planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:    (16 kobiet i 14 mężczyzn).

          Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej jak również wzmocnienie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opolskiego.

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat),
 • bierne zawodowo (osoby nie pracujące/ bezrobotne/nie aktywne zawodowo)
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

          Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym na formularzu zgłoszeniowym.

          Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w siedzibie PCPR w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

          Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpropolelub.eurzad.eu w zakładce „Projekt konkursowy 2019-2021”

 Planowane formy wsparcia w ramach projektu konkursowego dla osób niepełnosprawnych:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno–zdrowotnym:

 1. 12 dniowy pobyt społeczno–zdrowotny dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów,
 2. Grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 3. Indywidualny trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 4. Wyjazd kulturalny do teatru.

Załączniki:  

 1. Zgłoszenie udziału do projektu
 1. Zaświadczenie lekarskie

W ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0014/18-00 z dnia 24.12.2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1. Aktywne włączenie w dniu 30 sierpnia 2020 r. został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Festyn- piknik dla rodzin zastępczych. Wśród atrakcji dla dzieci znalazły się: zamki dmuchane ze zjeżdżalnią, trampolina, fotobudka, warsztaty plastyczne, pokaz pierwszej pomocy. Popularnością wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy, wata cukrowa oraz popcorn. Wszystkie konkursy wieńczyły nagrody.


 

Festyn

      W dniu 23 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zorganizowało Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.  Swoją obecnością   zaszczycili nas: Pan Michał Kramek – Członek Zarządu Powiatu, Pani Agnieszka Dec  –  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostowa Powiatowego, Pani Krystyna Sołdek  –  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych, Pani Izabela Rodzik  –  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Pan Tadeusz Burek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób             z Niepełnosprawnością Intelektualną. Była to doskonała okazja do wspólnej integracji. Rodziny mogły skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, a także podzielić się doświadczeniami z innymi rodzinami. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie festynu znalazły się m.in.: plac zabaw dla dzieci w tym: zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, trampolina, basen chiński, fotobudka, warsztaty plastyczne, pokaz pierwszej pomocy. Popularnością wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy i wata cukrowa. Wszystkie konkursy wieńczyły nagrody. Dziękujemy rodzinom zastępczym za dobro, wyrozumiałość i zaangażowanie włożone w wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

 

Logo projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Wydatek finansowany w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0014/18-00 z dnia 24.12.2018 r. realizowanego przez Powiat Opolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, ul 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1. Aktywne włączenie.

 Zadanie 2

 „Festyn-piknik dla rodzin zastępczych jako integracja z otoczeniem”

logo dofinansowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedziba w Poniatowej informuje, iż w 2020 realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PCPR  planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym: (16 kobiet i 14 mężczyzn).

Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej jak również wzmocnienie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opolskiego.

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat),
 • bierne zawodowo (osoby nie pracujące/ bezrobotne/nie aktywne zawodowo)
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym na formularzu zgłoszeniowym.

Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w terminie od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2020 r. w biurze podawczym projektu (pokój nr 5 informacja siedziba PCPR).

Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej (pokój nr 2) lub na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpropolelub.eurzad.eu w zakładce „Aktualności” lub „Projekt konkursowy 2019-2021”

 

         Planowane formy wsparcia w ramach projektu konkursowego dla osób niepełnosprawnych:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno–zdrowotnym:

 1. 12 dniowy pobyt społeczno–zdrowotny dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów,
 2. Grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 3. Indywidualny trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 4. Wyjazd kulturalny do teatru.

załączniki:

Zgłoszenie do projektu:                                                                      Pobierz

Zaświadczenie lekarskie:                                                                   Pobierz


Projekt konkursowy

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. PCPR planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:(16 kobiet i 14 mężczyzn).

Szczegóły projektu x

Zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym x

Załącznik nr1 do zgłoszenia udziału x


Projekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

SZNLJ19