PROGRAM

„Widzę, słyszę, decyduję – chcę być rodzicem zastępczym”

 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2008

 

Środki uzyskane z ministerstwa zostały przeznaczone na wydrukowanie broszurek, plakatów, 2 banerów wg własnego projektu graficznego, które zostały rozpropagowane wśród społeczności lokalnej.

 

Zakładane rezultaty programu:

 

  • uwrażliwienie lokalnej opinii publicznej na trudną sytuację osamotnionych i osieroconych dzieci,
  • pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych,
  • przekazanie lokalnemu społeczeństwu obszernej informacji o idei rodzinnej opieki zastępczej jako alternatywy dla domów dziecka,
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku społecznego rodziny zastępczej,
  • budowanie w powiecie opolskim atmosfery akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego,
  • integracja środowisk zajmujących się pomocą osamotnionym dzieciom.

 

Program: „Widzę, słyszę, decyduję – chcę być rodzicem zastępczym” wpisuje się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:

  • cel – Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,
  • zadanie – Udoskonalanie warunków pozyskiwania i funkcjonowania rodzin zastępczych,
  • zadanie – Zapewnienie opieki dziecku częściowo lub całkowicie jej pozbawionemu ze strony rodziców naturalnych do chwili uregulowania jego sytuacji prawnej – pozyskiwanie oraz szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.