Projekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego w zakresie aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem.


W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:


Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie systemowym na formularzu załączonym do niniejszej informacji.


Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w terminie od 14 maja 2014 r. do dnia 30 maja 2014 r.

Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej: ul. 11-go Listopada 5 (pokój nr 2 i 102) lub na stronie internetowej (poniżej).


Planowane formy wsparcia w ramach projektu systemowego dla osób niepełnosprawnych:


Planowane formy wsparcia w ramach projektu systemowego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze:


Druki do pobrania dla osób niepełnosprawnych

1.Formularz zgłoszenia dla osób niepełnosprawnych
2.Zaświadczenie lekarskie
3.Druk zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu

Druki do pobrania dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

1.Formularz zgłoszenia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze


Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiMENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim