Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców „Rodzic – świadomy wychowawca”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej oferuje możliwość udziału w bezpłatnym warsztacie umiejętności wychowawczych pod nazwą „Rodzic – świadomy wychowawca”.

 

Warsztat jest skierowany do rodziców z powiatu opolskiego, którzy potrzebują:

 

 • podnieść poziom swojej wiedzy na temat metod wychowawczych,
 • wzmocnić swoje umiejętności identyfikowania i rozróżniania konstruktywnych metod wychowawczych od metod opierających się na przemocy,
 • poprawić swój wgląd we własne metody wychowawcze,
 • wzmocnić swoje umiejętności radzenia sobie z własnym emocjami w procesie wychowania dzieci.

 

W trakcie warsztatu rodzice będą mieli możliwość:

 

 • uzupełnienia swojej wiedzy na temat metod wychowawczych,
 • przyjrzenia się stosowanym przez siebie metodom wychowawczym,
 • zastanowienia się, z jakich powodów stosują konkretne metody wychowawcze,
 • skupienia się na własnych emocjach jako rodzica,
 • przeanalizowania, które metody wychowawcze krzywdzą dziecko,
 • spojrzenia na niektóre metody wychowawcze oczami dziecka.

 

Program warsztatu obejmuje:

 

 • rozróżnienie nieraniących metod wychowawczych od metod wychowawczych opartych na przemocy;
 • perspektywę dziecka – samopoczucie i motywację dziecka, wobec którego rodzic stosuje raniące metody wychowawcze;
 • samokontrolę emocji rodzica w procesie wychowawczym.

 

Warsztat trwa 1 dzień (6 godzin zegarowych). Udział w warsztacie jest nieodpłatny. Uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie.

 

Warsztat opiera się na aktywności uczestników – nie jest wykładem ani prezentacją. Warsztat prowadzi psycholog PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej.

 

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail) osób zainteresowanych udziałem w warsztacie umiejętności wychowawczych „Rodzic – świadomy wychowawca” przyjmowane są na bieżąco w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:

 • telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309,
 • osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

 

Warsztat zostanie zorganizowany, gdy zbierze się grupa minimum 8 osób chętnych do udziału w nim. Osoby te zostaną powiadomione przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej o terminie i miejscu warsztatu.

 

Warsztat umiejętności wychowawczych „Rodzic – świadomy wychowawca” jest elementem realizacji „Programu wspierania kompetencji wychowawczych rodziców z powiatu opolskiego w latach 2017-2020” w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016–2020.

Ochrona danych osobowych

Opracowała: Agnieszka Szkutnicka