Plenerowe spotkanie promocyjno – integracyjne uczestników projektu systemowego

1 października 2010r., na terenie stanicy Koła Łowieckiego w Opolu Lubelskim „Bekas” w miejscowości Jankowa (koło Opola Lubelskiego), odbyło się plenerowe spotkanie uczestników projektu „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie to było jednym z elementów integrujących uczestników projektu. Ponadto służyło promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy zdjęcie z imprezy