Deklaracja dostępności

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów dlatego nie są dostępne cyfrowo.
 • część zamieszczonych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Prezentowane treści są udostępnione przez podmiot zewnętrzny i zostały przekazane w formie uniemożliwiającej ich dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 17.02.2020r.
 • Deklaracja zaktualizowana dnia 21.09.2020r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu (81)827-52-05 oraz na adres e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• rozszerzone menu dostępności dostępne po wciśnięciu poniższego skrótu klawiaturowego lub menu w prawym górnym rogu:

CTRL + U

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul 11-go Listopada 5.
 • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest platforma przyschodowa.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.