Jeżeli stosujesz przemoc wobec kogoś ze swojego środowiska domowego i chciałbyś to zmienić, możesz zgłosić się do udziału w zajęciach w Programie oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, który ma możliwość zrealizować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

Biorąc udział w zajęciach w Programie oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową dajesz sobie szansę:

 • na zmianę swoich zachowań i postaw przemocowych na niekontrolujące i pozbawione przemocy
 • na przyjęcie odpowiedzialności za używanie przemocy
 • na lepsze rozumienie przyczyn, dla których stosujesz przemoc w środowisku domowym
 • na zwiększenie samokontroli zachowań agresywnych i przemocowych
 • na zdobywanie i/lub rozwijanie umiejętności w zakresie komunikowania się w rodzinie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie bez użycia przemocy.

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową obejmuje cykl zajęć grupowych i kilka spotkań indywidualnych

W Programie mogą wziąć udział m.in. osoby stosujące przemoc w środowisku domowym, którzy w wyniku osobistej decyzji wyrażają motywację uczestniczenia w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

 • udziela informacji na temat Programu
 • przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do uczestniczenia w Programie
  – telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309
  – osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa
 • Realizacja Programu będzie możliwa po zebraniu grupy.

 

Ochrona danych osobowych