Jeżeli stosujesz przemoc wobec kogoś ze swojej rodziny i chciałbyś to zmienić,

możesz wziąć udział w zajęciach w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanym w Powiecie Opolskim w latach 2016 – 2020.

 

Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

 

Biorąc udział w zajęciach w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dajesz sobie szansę:

 

 • na zmianę swoich zachowań i postaw przemocowych na niekontrolujące i pozbawione przemocy
 • na przyjęcie odpowiedzialności za używanie przemocy
 • na lepsze rozumienie przyczyn, dla których stosujesz przemoc w rodzinie
 • na zwiększenie samokontroli zachowań agresywnych i przemocowych
 • na zdobywanie i/lub rozwijanie umiejętności w zakresie komunikowania się w rodzinie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie bez użycia przemocy.

 

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie obejmuje cykl zajęć grupowych i kilka spotkań indywidualnych

 

W Programie mogą wziąć udział m.in. mężczyźni stosujący przemoc wobec członków swojej rodziny (mieszkańcy powiatu opolskiego), którzy w wyniku osobistej decyzji wyrażają motywację uczestniczenia w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

 • udziela informacji na temat Programu
 • przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do uczestniczenia w Programie
  – telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309
  – osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa
  – mailowo: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.euOchrona danych osobowych