Święto Białej Laski

W dniu 10 października członkowie Polskiego Związku Niewidomych –Koło w Opolu Lubelskim wraz z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami lokalnych władz samorządowych; między innymi z Burmistrzem Opola Lubelskiego - Panem Sławomirem Plisem, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej – Panią Krystyną Piłat świętowali obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Zaproszeni goście skierowali do członków PZN wiele ciepłych, dobrych życzeń z okazji ich święta, a także wyrazy uznania za ich dokonania i przezwyciężanie napotykanych barier w codziennym funkcjonowaniu. Spotkanie było również okazją do uwrażliwienia lokalnych włodarzy na potrzeby osób niewidomych i słabo widzących a także przedstawienia planów działalności Koła PZN na przyszłość.


Pani Dyrektor PCPR Krystyna Piłat na ręce Prezes Marzeny Smaga dla wszystkich członków Polskiego Związku Niewidomych –Koło w Opolu Lubelskim złożyła najserdeczniejsze życzenia:


x
x x x

Święto Osób Starszych


W dniu 09 października br. w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Obchodów Dnia Osób Starszych zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Opolu Lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych; Pan Michał Kramek - Członek Zarządu Powiatu, Pan Sławomir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego oraz wielu innych zaproszonych gości w tym przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej: Pani Krystyna Piłat - Dyrektor oraz Pani Aneta Śmich Kierownik Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjemnej atmosferze. Obok wielu życzeń, gratulacji, wspomnień i chwil wzruszeń, nie zabrakło również dobrej zabawy. Członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz wszystkim osobom starszym składamy serdeczne życzenia :


x
x x x x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje, iż w dniu 15 października 2019r. Punkt Porad Prawnych będzie nieczynny.

Porady Prawne będą udzielane w dniu 17 października 2019r. w godzinach 13:00- 15:00


Moduł II - Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:


Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik nr 1 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 2 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 3 do wniosku Modułu II x


Komunikat!

W dniu 17 lipca 2019 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1) Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C

programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, - zatrudniona lub ucząca się lub posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, - w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

2) Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów

i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia - o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. Z aktualny dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, można zapoznać się odnośnik do strony: x


Festyn

W dniu 23 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zorganizowało Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Michał Kramek - Członek Zarządu Powiatu, Pani Agnieszka Dec - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostowa Powiatowego, Pani Krystyna Sołdek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych, Pani Izabela Rodzik – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Pan Tadeusz Burek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Była to doskonała okazja do wspólnej integracji. Rodziny mogły skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, a także podzielić się doświadczeniami z innymi rodzinami. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie festynu znalazły się m.in.: plac zabaw dla dzieci w tym: zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, trampolina, basen chiński, fotobudka, warsztaty plastyczne, pokaz pierwszej pomocy. Popularnością wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy i wata cukrowa. Wszystkie konkursy wieńczyły nagrody. Dziękujemy rodzinom zastępczym za dobro, wyrozumiałość i zaangażowanie włożone w wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.


x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ogłoszenie

x

Informacja o Konferencji.


W dniu 22 maja 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja debata pt,, Dlaczego rodzina zastępcza” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser- Duda.


Debatę uświetniły wystąpienia:


Pani Beaty Mazurek- Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

Pani Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Pana Mikołaja Pawlaka- Rzecznika Praw Dziecka,

Pana Przemysława Czarnek- Wojewody Lubelskiego


Podkreślające, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwe. Rodzicielstwo to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i aktywne dawanie swojego życia drugiemu człowiekowi. To także czuwanie, wyznaczanie zasad, kontrolowanie i ciągle bycie w pogotowiu. Rodzicielstwo zastępcze to również niewyczerpane źródło radości, wzruszeń i niezwykłych przeżyć. W sesji panelowej poruszone zostały również tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowe - Pani Dyrektor Krystyna Piłat oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas konferencji wręczając listy gratulacyjne uhonorowano rodziny zastępcze z woj. lubelskiego wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesieniu pomocy dzieciom , które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Wśród laureatów znalazły się 3 rodziny zastępcze z powiatu opolskiego.

Wyróżnione osoby to:


Państwo Urszula i Dariusz Bartoszewscy - prowadzący Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna Kutyna - prowadząca Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna i Marian Śliwa - niezawodowa rodzina zastępcza


Dołączając się do gratulacji składamy podziękowania za trud i gotowość do poświęceń, otwartość na potrzeby dzieci oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 maja pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu jakże ważnej funkcji. Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.


Z wyrazami szacunku i uznania Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x x x x

Informacja do pobrania: x


Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 29 marca 2019 r. nr X/52/2019 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok z podziałem na poszczególne zadania. Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2019 roku został zatwierdzony na poziomie 1.108.470,00 zł z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Szczegóły w załączonej tabeli. x


Moduł I - Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:


  • od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku.

Pliki do pobrania:


Wniosek osoba pełnoletnia x


Wniosek osoba niepełnoletnia, podopieczna lub ubezwłasnowolniona x


Specyfikacja - obszar A zadanie 1 i 4x


Specyfikacja - obszar A zadanie 2 i 3x


Specyfikacja - obszar B zadanie 1,3,4 i 2x


Specyfikacja - obszar B zadanie 5 x


Specyfikacja - obszar C zadanie 2 x


Specyfikacja - obszar C zadanie 3 x


Specyfikacja - obszar C zadanie 4 x


Specyfikacja - obszar C zadanie 5 x


Specyfikacja -obszar D x


Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach x


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - B1 x


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - C3, C4 x


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - C5 x


Załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie A 3 i 4, B 4 x


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie B1 i 3 x


Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna

w zakresie przetwarzania danych osobowych x
AKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Szczegóły x


Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku.

Szczegóły w złączniku x


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły w załączniku x

x

Komunikat

Formularz sprawozdawczy z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020

Druk do pobrania xProjekt konkursowy

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. PCPR planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:(16 kobiet i 14 mężczyzn).


Szczegóły projektu x

Zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym x

Załącznik nr1 do zgłoszenia udziału x
Komunikat

Od 02 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki wniosków o dofinansowania ze środków PFRON. Wszystkie druki wniosków do pobrania znajdują się w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób NiepełnosprawnychKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej przystąpiło do projektu realizowanego przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. W dniach 11-12 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „ Zobacz lepszą przyszłość” dla dzieci przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej odbyły się przesiewowe badania wzroku. Z terenu naszego powiatu w danym projekcie uczestniczyło 22 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zmysł wzroku ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju, osiągnięć w szkole oraz funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży dlatego celem programu było wczesne wykrycie możliwych nieprawidłowości oraz wyposażenie dzieci w bezpłatne szkła wraz z oprawkami. Serdecznie dziękujemy organizatorom programu za współpracę na rzecz poprawiania widzenia dzieci i młodzieży przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej a naszym podopiecznym za uczestnictwo w projekcie.


x x x x x x x x x

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 roku. Obowiązują nowe druki wniosków!


Druk wniosku do pobrania xKomunikat

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 r. należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.


Druk wniosku do pobrania xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze został rozdysponowany. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych w roku 2018 nie przechodzą do realizacji na rok następny.Świadczenie dobry start

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uprzejmie informuje, iż rodziny zastępcze są uprawnione do otrzymania raz w roku świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, uczące się w szkole.  Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko od 7. roku życia do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Aby uzyskać świadczenie, wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Druk wniosku o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub w wersji elektronicznej.


Druk wniosku do pobrania x6.Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16 maja 2018r. w Warszawie odbył się 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”. Podczas spotkania rodzice zastępczy, zasłużeni w działalność na rzecz dzieci i za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego otrzymali odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Anna Kutyna, - prowadząca rodzinny dom dziecka, na terenie Powiatu Opolskiego, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Gratulujemy i dziękujemy za codzienny trud i poświęcenie.


x x x x x x

Ogłoszenie

x

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania xProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej