xxxx

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zaktualizowana wersja Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015 jest dostępna w zakładce Strategia i Programy powiatu opolskiego, jak również w linku obok (po kliknięciu obrazka - pierwszej strony dokumentu). Proszę o zapoznanie się z w/w programem i zgłoszenie drogą mailową bądź telefoniczną ewentualnych uwag do dnia 4 kwietnia br.Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje oraz wnioski na realizację modułów w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, ul. 11 Listopada 5, pokój nr 2, jak również na stronie internetowej PCPR w zakładce „Aktywny samorząd”.
Wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy składać w terminach:PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKOW PFRON.K O M U N I K A T

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim informuje, że w ramach organizowanego Tygodnia Ofiar Przestępstw w okresie od dnia 24 lutego do dnia 28 lutego 2014r. prokuratorzy tut. jednostki będą udzielali bezpłatnych porad ofiarom przestępstw pod nr tel. 081 8272005, 8272094 , 8272184 oraz w siedzibie tut. Prokuratury przy ul. Lubelskiej Nr 4 w godz. od 9.00-12.00 w następujących terminach:
Poszukujemy rodzin zastępczych

plakat PCPR

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną. Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodziny zastępczej, pełnej miłości i ciepła, którego zabrakło w rodzinnym domu. RODZINY ZASTĘPCZE TO ZWYKLI LUDZIE ROBIĄCY CODZIENNIE NIEZWYKŁE RZECZY. Zostań rodziną zastępczą:

- jeżeli potrafisz zrozumieć dzieci potrzebujące pomocy, masz „wielkie serce” , Twój dom to szczęśliwy dom, jeżeli chcesz coś zrobić dla dobra innych. Przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa 4.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, poz. 887 z póżn. zm.) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

Rodziną pomocową może być:

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.


Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm), Starosta Opolski Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

xxxx

Przetargi

Od miesiąca lipca 2012 wszystkie przetargi ogłaszane są w naszym biuletynie informacji publicznej (bip) - zakładka dostępna w MENU na naszej stronie.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

ARCHIWUM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim