Kontakt


ADRES:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

ul. 11-go Listopada 5

24-320 Poniatowa

Adres strony PCPR: http://www.pcpropolelub.eurzad.eu


SEKRETARIAT:

tel: (81)827-52-05 oraz (81)458-10-41

Fax: (81)827-52-05

e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu


DYREKTOR

pok.101
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.510, (81)827 61 31

e-mail: dyrektor@pcpropolelub.eurzad.eu


GŁÓWNY KSIĘGOWY

pok.105
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.509 lub (81)458-10-40

e-mail: wojtowicz@pcpropolelub.eurzad.eu


WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY,
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

pok.105
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.509

e-mail: szyszko@pcpropolelub.eurzad.eu

e-mail: istepien@pcpropolelub.eurzad.eu


WYDZIAŁ DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

pok.2
tel: (81)827-52-05, (81) 458-10-41 wew.502

e-mail: smich@pcpropolelub.eurzad.eu

e-mail: samonek@pcpropolelub.eurzad.eu


WYDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ,
POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ

pok.102
Kierownik wydziału tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.504
e-mail: smaga@pcpropolelub.eurzad.eu, migora@pcpropolelub.eurzad.eu


PRACOWNIK SOCJALNY

pokój nr 1 tel. (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew. 505, tel. kom. 789-423-309

e-mail: cicha@pcpropolelub.eurzad.eu


KOORDYNATORZY

pok.104
tel: (81)827-52-05, (81) 458-10-41 wew.503

e-mail: kaldonek@pcpropolelub.eurzad.eu

e-mail: nowicka@pcpropolelub.eurzad.eu

e-mail: zdun@pcpropolelub.eurzad.eu


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POK.3
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.506, (81)827-61-32, 789-423-309

Przewodnicząca – Małgorzata Stępień

Sekretarz – Anna Kwaśniak , email: kwasniak@pcpropolelub.eurzad.eu


GODZINY URZĘDOWANIA:

PCPR – poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorek – od godz. 8:00 do godz. 16:00

Psycholog udzielający poradnictwa:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorek – od godz. 10:00 do godz. 18:00

Szczegóły tutaj

Prawnik udzielający poradnictwa:

wtorek – od godz. 15:30 do godz. 17:30 (każdy 3 wtorek w miesiącu)

Szczegóły tutaj

Psycholog-terapeuta:

sesje terapeutyczne odbywają się zgodnie z terminami ustalanymi na bieżąco – informacje i zgłoszenia na terapię u psychologa udzielającego poradnictwa w pokoju nr 1 tel. (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew. 505, tel. kom. 789-423-309, e-mail: cicha@pcpropolelub.eurzad.eu