Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

PPS i PIK oferują:

  • wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego;
  • wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych;
  • pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych;
  • udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej oraz w aktywnym uczeniu się umiejętności zaradczych.