Stereotypy podtrzymujące przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem marginalnym. Dotyczy całego społeczeństwa – niezależnie od jego warstw, obszaru geograficznego czy innych cech demograficznych. Można powiedzieć, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem demokratycznym.


Stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie wzmacniają trwanie przemocy w rodzinie jako zjawiska powszechnego. Są one powtarzane przez pokolenia, przez osoby o różnym statusie społecznym, wieku, słychać je w mediach, utworach (np. w piosenkach), występach kabaretowych, towarzysko opowiadanych dowcipach i anegdotach.


Stereotypy te usprawiedliwiają przemoc w rodzinie, dają przyzwolenie na jej stosowanie, pomniejszają rolę i odpowiedzialność sprawcy, obarczają ofiarę winą za przemoc.


Choć przemocy doznają i kobiety, i mężczyźni, to większość stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie dyskredytuje kobietę, pomniejsza jej rolę, ujmuje jej godności.


Identyfikowanie stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie może pomóc w rozpoznaniu przemocy, nazwaniu jej i przeciwstawieniu się jej.Niektóre stereotypy bezpośrednio odnoszące się do przemocy w rodzinie:Niektóre stereotypy wspierające zjawisko przemocy w rodzinie:Opracowała: Agnieszka Szkutnicka

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim