GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż dysponuje możliwością zorganizowania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Można dołączyć do grupy w dowolnym momencie, opuścić ją, kiedy się chce i wrócić, gdy potrzeba. Nie trzeba podawać swojego nazwiska, adresu. W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji – uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia tylko dla siebie tego, co mówią i słyszą podczas spotkań.


Korzyści z uczestniczenia w grupie wsparcia:


Potrzebę zorganizowania spotkań grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie prosimy zgłaszać w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim