Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców „Rodzic - świadomy wychowawca”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej oferuje możliwość udziału w bezpłatnym warsztacie umiejętności wychowawczych pod nazwą „Rodzic - świadomy wychowawca”.


Warsztat jest skierowany do rodziców z powiatu opolskiego, którzy potrzebują:W trakcie warsztatu rodzice będą mieli możliwość:Program warsztatu obejmuje:Warsztat trwa 1 dzień (6 godzin zegarowych). Udział w warsztacie jest nieodpłatny. Uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie.


Warsztat opiera się na aktywności uczestników – nie jest wykładem ani prezentacją. Warsztat prowadzi psycholog PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej.


Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail) osób zainteresowanych udziałem w warsztacie umiejętności wychowawczych „Rodzic - świadomy wychowawca” przyjmowane są na bieżąco w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:

  • telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309,
  • osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa (pokój nr 1),
  • mailowo: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.eu

Warsztat zostanie zorganizowany, gdy zbierze się grupa minimum 8 osób chętnych do udziału w nim. Osoby te zostaną powiadomione przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej o terminie i miejscu warsztatu.


Warsztat umiejętności wychowawczych „Rodzic - świadomy wychowawca” jest elementem realizacji "Programu wspierania kompetencji wychowawczych rodziców z powiatu opolskiego w latach 2017-2020” w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016–2020.Ochrona danych osobowych

Opracowała: Agnieszka Szkutnicka

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim