Jeżeli stosujesz przemoc wobec kogoś ze swojej rodziny i chciałbyś to zmienić,

możesz wziąć udział w zajęciach w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanym w Powiecie Opolskim w latach 2016 – 2020.


Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej


Biorąc udział w zajęciach w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dajesz sobie szansę:Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie obejmuje cykl zajęć grupowych i kilka spotkań indywidualnych


W Programie mogą wziąć udział m.in. mężczyźni stosujący przemoc wobec członków swojej rodziny (mieszkańcy powiatu opolskiego), którzy w wyniku osobistej decyzji wyrażają motywację uczestniczenia w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w PoniatowejOchrona danych osobowych

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim