Jeśli chcesz pomóc rodzinie uwikłanej w przemoc w rodzinie:

Kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie:Kontakt z osobą stosującą przemoc w rodzinie:Zawiadomienie służb, instytucji:


Przemoc w rodzinie działa w oparciu o takie mechanizmy, które niszczą zasoby osoby doznającej przemocy: wiarę w siebie, możliwość decydowania, poczucie mocy, niezależność – dlatego trudno jej samej wyjść z rodziny po pomoc.


Przemoc w rodzinie działa w oparciu o takie mechanizmy, które osobie stosującej przemoc przynoszą korzyści, zaspokajają jej potrzeby – dlatego nie widzi ona powodu, by zmieniać swoje przemocowe zachowanie.


Dlatego konieczne bywa zawiadomienie odpowiednich służb, instytucji o tym, że w danej rodzinie występuje przemoc – rodzina sama nie potrafi sobie poradzić. Przemoc sama nie ustanie.


Zawiadom odpowiednie służby, to jest policję lub prokuraturę – złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Jako świadek możesz także uruchomić procedurę Niebieskiej Karty – opowiedz o przemocy pracownikowi socjalnemu w ośrodku pomocy społecznej, funkcjonariuszowi policji, członkowi gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.


Nie jest to donoszenie. To też jest pomaganie.


Opracowała: Agnieszka Szkutnicka

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim