Warsztat
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej oferuje możliwość udziału w bezpłatnym warsztacie pod nazwą „Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”.


Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. W pierwszej kolejności do udziału w warsztacie będą kwalifikowane osoby, które nie pracują w instytucjach pomocy społecznej, oświaty, policji i innych pomocowych lub interwencyjnych.


Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:


Warsztat trwa 1 dzień (5 godzin zegarowych). Udział w warsztacie jest nieodpłatny. Uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie.


Warsztat opiera się na aktywności uczestników – nie jest wykładem ani prezentacją. Warsztat prowadzi psycholog PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej.Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail) osób zainteresowanych udziałem w warsztacie „Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie” przyjmowane są na bieżąco w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:

  • telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309,
  • osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa (pokój nr 1),
  • mailowo: szkutnicka@pcpropolelub.eurzad.eu

Warsztat zostanie zorganizowany, gdy zbierze się grupa minimum 8 osób chętnych do udziału w nim. Osoby te zostaną powiadomione przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej o terminie i miejscu warsztatu.


Warsztat „Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie” jest elementem realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2016 – 2020.Ochrona danych osobowych

Opracowała: Agnieszka Szkutnicka

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim