Gdy rodzic stosuje przemoc wobec dziecka

Dziecko, niezależnie od tego, że jest małe, ma niedużo lat czy podlega władzy rodzicielskiej, pozostaje człowiekiem, a każdy człowiek ma niezbywalne prawa do godności, szacunku, żaden człowiek nie może być poddany poniżającemu traktowaniu i karaniu. Dziecko również.


Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, iż władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Ponadto osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.


Przykłady przemocowych metod wychowawczych:Co czuje dziecko, gdy doświadcza przemocy:Co myśli dziecko, gdy doświadcza przemocy:Jak zachowuje się (lub chce się zachować) dziecko, gdy doświadcza przemocy:Konsekwencje doznawania przemocy przez dziecko są długotrwałe – na bardzo długo (na wiele lat) zalegają w dziecku, a potem dorosłym człowieku i często nie pozwalają mu działać konstruktywnie.


Czasem zdarza się tak, że wydaje ci się, że metody przemocowe przynoszą rezultat, na który liczysz, tzn. dziecko przestaje zachowywać się w niepożądany sposób lub zaczyna robić to, czego wymagasz. Dzieje się tak dlatego, że dziecko unika pewnych zachowań nie dlatego, że zrozumiało ich szkodliwość czy niestosowność – robi to z lęku i chęci uniknięcia ponownego upokorzenia ze strony rodzica.
Dziecko doświadczające przemocy od swoich rodziców jest „zalane” przykrymi emocjami, a w takiej sytuacji bardzo trudno racjonalnie myśleć i wyciągać wnioski.


Jako rodzic w procesie wychowania dzieci masz prawo odczuwać bezsilność, zdenerwowanie, irytację, złość, obawy, niepokój, rozdrażnienie i inne podobnie trudne emocje.

Jednocześnie jako rodzic masz obowiązek panować nad swoimi emocjami i wyrażać je w sposób, który nie rani dziecka.


Przykładowe metody radzenia sobie z trudnymi rodzicielskimi emocjami:Opracowała: Agnieszka Szkutnicka

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim