Dlaczego warto korzystać z pomocy

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, korzystając z pomocy dajesz sobie szansę na:Jeśli stosujesz przemoc w rodzinie, korzystając z pomocy dajesz sobie szansę na:Opracowała: Agnieszka Szkutnicka

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim