PROGRAM

„Widzę, słyszę, decyduję – chcę być rodzicem zastępczym”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2008


Środki uzyskane z ministerstwa zostały przeznaczone na wydrukowanie broszurek, plakatów, 2 banerów wg własnego projektu graficznego, które zostały rozpropagowane wśród społeczności lokalnej.


Zakładane rezultaty programu:Program: „Widzę, słyszę, decyduję – chcę być rodzicem zastępczym” wpisuje się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim