PROGRAM

„TERAPIA RODZINNA”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2008


Program ten poszerzył ofertę usług świadczonych przez Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim.


Terapia rodzinna skierowana została do rodzin:Terapię prowadził doświadczony psycholog – terapeuta.


Rezultaty programu „Terapia rodzinna” to, między innymi:


- w kontekście sytuacji rodziny poddającej się terapii:- w kontekście rozwoju Punktu Poradnictwa Specjalistycznego:Program „Terapia rodzinna” wpisał się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:


cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną;


zadanie: Rozszerzenie form opieki środowiskowej – Doskonalenie funkcjonowania Poradni Rodzinnej działającej przy PCRR, w strukturach której działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkt Interwencji Kryzysowej.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim