PROGRAM

„Przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu rodzin zastępczych z powiatu opolskiego”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2008


Program ten poszerzył ofertę usług świadczonych przez Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim.


Adresaci programu: rodziny zastępcze, które funkcjonują na terenie powiatu opolskiego.


Oferowane wsparcie: - cykl 5 szkoleń dla 2 grup rodzin zastępczych.


Tematyka szkoleń:Szkolenia prowadzili psychologowie oraz radca prawny.


Rezultaty programu:


ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ


Szkolenie: „Kontakt pomocny w rodzinie”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:


Szkolenie: „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:


Szkolenie: „Efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu oraz konfliktu”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:


Szkolenie: „Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:


Szkolenie: „Prawne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:


Szkolenia odbyły się w terminach:


Program „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych z powiatu opolskiego” wpisał się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim.


cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną,


zadanie: Doskonalenie funkcjonowania Punktu Poradnictwa Specjalistycznego;


cel: Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,


zadanie: Udoskonalanie warunków pozyskiwania i funkcjonowania rodzin zastępczych.

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim