Święto Białej Laski

W dniu 10 października członkowie Polskiego Związku Niewidomych –Koło w Opolu Lubelskim wraz z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami lokalnych władz samorządowych; między innymi z Burmistrzem Opola Lubelskiego - Panem Sławomirem Plisem, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej – Panią Krystyną Piłat świętowali obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Zaproszeni goście skierowali do członków PZN wiele ciepłych, dobrych życzeń z okazji ich święta, a także wyrazy uznania za ich dokonania i przezwyciężanie napotykanych barier w codziennym funkcjonowaniu. Spotkanie było również okazją do uwrażliwienia lokalnych włodarzy na potrzeby osób niewidomych i słabo widzących a także przedstawienia planów działalności Koła PZN na przyszłość.


Pani Dyrektor PCPR Krystyna Piłat na ręce Prezes Marzeny Smaga dla wszystkich członków Polskiego Związku Niewidomych –Koło w Opolu Lubelskim złożyła najserdeczniejsze życzenia:


x
x x x

Święto Osób Starszych


W dniu 09 października br. w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Obchodów Dnia Osób Starszych zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Opolu Lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych; Pan Michał Kramek - Członek Zarządu Powiatu, Pan Sławomir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego oraz wielu innych zaproszonych gości w tym przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej: Pani Krystyna Piłat - Dyrektor oraz Pani Aneta Śmich Kierownik Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjemnej atmosferze. Obok wielu życzeń, gratulacji, wspomnień i chwil wzruszeń, nie zabrakło również dobrej zabawy. Członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz wszystkim osobom starszym składamy serdeczne życzenia :


x
x x x x

Dane teleadresowe nadesłane przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opolskiego


x

Z okazji Dnia Inwalidy

W dniu 20 kwietnia br. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Inwalidy”, zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Poniatowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i zaproszeni goście w tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Piłat wręczyła na ręce Prezesa Zenona Jakóbczyka najserdeczniejsze życzenia.


x x x x x

Dzień Białej Laski

x

W dniu 14 października br. członkowie Polskiego Związku Niewidomych - Koła w Opolu Lubelskim, świętowali obchody Dnia "Białej Laski". W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście - przedstawiciele władz samorządowych - Pan Edward Rudnicki - Sekretarz Gminy Karczmiska, Kierownicy jednostek samorządowych gmin, Kierownicy, pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej z całego powiatu, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie, a także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim - Dyrektor oraz Kierownik Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło również wielu dobrych życzeń dla wszystkich członków PZN z okazji ich święta.


x x x x x

* Powiększone zdjęcia w pdf można zobaczyć

xDzień Seniora

x

W dniu 12 października 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Seniora w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. W spotkaniu udział wzięli seniorzy - członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Oddziału Rejonowego w Poniatowej oraz zaproszeni goście, w tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor PCPR Krystyna Piłat przekazała na ręce Prezesa Zenona Jakóbczyka życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła oraz nieustającej pogody ducha dla wszystkich seniorów.


x x x x x x

Spotkanie integracyjno - informacyjne
z organizacjami pozarządowymi

x x

06 października br. w siedzibie PCPR w Poniatowej odbyło się spotkanie integracyjno - informacyjne organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z przedstawicielami jednostek samorządu powiatowego i gminnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych - Prezesi oraz członkowie Zarządu: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koła z Poniatowej oraz Opola Lubelskiego, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, Stowarzyszenia Amazonki Poniatowa, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z Opola Lubelskiego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła z Poniatowej oraz Opola Lubelskiego, Stowarzyszenia Rodzin z Autyzmem „Elf” z Opola Lubelskiego, Stowarzyszenia „Przyjaźń” z Prawna, Koło Polskiego Związku Niewidomych z Opola Lubelskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Daj Szansę” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach oraz Kierownicy i przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej: Łazisk, Poniatowej, Opola Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu Lubelskim. Ze strony PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uczestniczyli Dyrektor oraz pracownicy Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem spotkania było uściśnienie wzajemnej współpracy oraz wymiana doświadczeń. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zapoznali uczestników spotkania ze swoją działalnością oraz zaprezentowali zadania kierowane do osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin.


x x

xxxx
Z okazji Dnia Inwalidy

W dniu 30 kwietnia 2014 roku w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Inwalidy”, zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Poniatowej. W uroczystości wzięli udział również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor PCPR Krystyna Piłat złożyła na ręce Prezesa Zenona Jakóbczyka serdeczne życzenia.

xxxx xxxx xxxx xxxx

29 kwietnia 2014

W dniu 29 kwietnia 2014 roku w Muzeum Multimedialnym w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych, zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych. W spotkaniu wzięła udział także Pani Monika Grabczak - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniedyplom PCPR

10 grudnia 2013 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursów „Przyjazny Urzędnik 2013” oraz „Przyjazny pracownik służby zdrowia”, organizowanych przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół „Drgawka” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Wśród 18 wyróżnionych osób spośród pracowników różnych urzędów, a także organizacji pozarządowych i mediów, tytuł „Przyjaznego Urzędnika 2013” przyznano również Pani Krystynie Piłat – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni także laureaci tegorocznego „Konkursu Poetyckiego”.

Gratulujemy nagrodzonym!Dzień Seniora

W dniu 24 października 2013 roku w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się kolejne uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Seniora” zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Poniatowej. Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie również wzięli udział w uroczystości. Pani Dyrektor PCPR Krystyna Piłat na ręce byłego Prezesa Oddziału Rejonowego ZERiI – Pana Jana Wójcika, złożyła serdeczne życzenia dla wszystkich seniorów.


... ... ... ... ...

Konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej

Dnia 26 września 2013 roku w Poniatowej odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej również wzięło udział w uroczystości. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


... ... ... ...

Święto „Białej Laski”

18 października 2012r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – święta osób niewidomych i słabo widzących. Rokrocznie w miesiącu październiku członkowie PZN Koła w Opolu Lubelskim spotykają się z zaproszonymi gośćmi, aby wspólnie obchodzić swoje święto, złożyć sobie życzenia, porozmawiać o problemach nurtujących osoby niewidome i słabo widzące. Uroczysty charakter spotkania podkreślony został poprzez uhonorowanie przedstawicieli lokalnego samorządu: Pani Krystyny Piłat - Dyrektora PCPR w Opolu Lubelskim, Pana Grzegorza Kapicy - Wójta Gminy Józefów n/W, Pana Jana Majewskiego - Wójta Gminy Chodel oraz Pana Grzegorza Teresińskiego - Wójta Gminy Wilków odznaką „Przyjaciel Niewidomych”, wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych osobom spoza środowiska, które w szczególny sposób wpisują się w działania na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Odznaczenia w imieniu PZN dokonał V-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu Lubelskiego PZN - Pan Wiesław Augustowski.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Dzień Seniora

23 października 2012r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Seniora” zorganizowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Poniatowej. W uroczystym spotkaniu udział wzięli również pracownicy PCPR w Opolu Lubelskim, w imieniu których Dyrektor – Pani Krystyna Piłat na ręce Prezesa Oddziału Rejonowego ZERiI – Pana Jana Wójcika, złożyła najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich seniorów.Uroczystość przebiegła w miłej, ciepłej atmosferze przy oprawie artystycznej, którą tradycyjnie już zapewniły lokalne zespoły: „Kowalanki” oraz „Nadzieja”.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Kowalanki”

zdjęcie

W roku 2012 zespół śpiewaczy "Kowalanki" z Kowali świętował 35-lecie swojej działalności. Z tej okazji PCPR w Opolu Lubelskim również przyjęło zaproszenie na tę uroczystość, która odbyła się 21 października. Obchody 35 - lecia rozpoczęły się mszą świętą, która odprawiona została w Kaplicy Dworskiej pw. NMP Królowej Świata w Kowali. Po niej nastąpiła część oficjalna w Strażnicy OSP w Kowali Pierwszej. Swoją obecnością oraz występami uroczystość uświetniły również zespoły folklorystyczne z gminy Poniatowa: zespół „Nadzieja’’, „Poniatowianki’’, „Zielone Sioło’’ oraz Kapela Ludowa z Poniatowej.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

„Dzień Inwalidy” w Poniatowej

zdjęcie


26.04.2012r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej z okazji „Dnia Inwalidy”.zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Spotkanie integracyjne Koła PZN w Opolu Lubelskim

24.04.2012r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła PZN z terenu powiatu opolskiego jak również ich rodzin z okazji Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczył ksiądz tutejszej parafii oraz Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego PZN – Pan Marian Ostojewski, a także zaproszeni goście, władze samorządowe w osobach Starosty Opolskiego - Pana Zenona Rodzika, Burmistrza Opola Lubelskiego - Pana Dariusza Wróbla oraz Dyrektor PCPR - Pani Krystyna Piłat, Dyrektor MGOK - Pan Łukasz Król. Każdego roku członkowie PZN Koła w Opolu Lubelskim spotykają się, aby wspólnie przeżyć okres świąt Wielkiej Nocy, jak również złożyć sobie życzenia. Tegoroczne spotkanie miało szczególnie uroczysty charakter. Na wniosek Pana Mariana Zdyba – Prezesa PZN Koła w Opolu Lubelskim Starosta Opolski oraz Burmistrz Opola Lubelskiego zostali uhonorowani tytułem „Przyjaciel Niewidomych”. Odznaczenia w imieniu PZN dokonał Pan Marian Ostojewski. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom spoza środowiska Polskiego Związku Niewidomych, które w szczególny sposób niosą pomoc oraz wspierają działania na rzecz osób niewidomych i słabo widzących.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim