Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu opolskiego

Od 27 lutego 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbędzie się pięć spotkań, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się w siedzibie PCPR, to jest w Poniatowej przy ul. 11-go Listopada 5. Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z powiatu opolskiego:


Miejsce spotkań w 2016r.

Terminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5 (pokój-103, I-piętro),
godz: 11.30-13.30

27-lutego

27-marca

24-kwietnia

29-maja

26-czerwca


Spotkania grupy wsparcia proponowane przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.


Otwarty charakter grupy wsparcia:

grupa może nie mieć stałego składu – uczestnicy biorą udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie (dołączają do grupy w dowolnym czasie).


Idea grupy wsparcia:


Formy działania uczestników grupy wsparcia:


Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej