AKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Szczegóły xModuły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku

Szczegóły xHarmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły xxInformacja do pobrania

Tabela nr 1-Formularz sprawozdawczy z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 za 2017r xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż wnioski w celu uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będą przyjmowane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2018 rok oraz po podjęciu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o terminie przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.Ogłoszenie

Nabór na stonowisko: prawnik

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór na stonowisko: terapeuta

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór na stonowisko: terapeuta

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór na stonowisko: prawnik

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór na stonowisko: prawnik

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór na stonowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór na stonowisko: informatyk

Szczegóły xDane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego

xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2017 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  osób niepełnosprawnych dotyczącego  dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny został wyczerpany.Ogłoszenie

Wyniki naboru psychologa sporządzającego w 2017r. opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Szczegóły xOgłoszenie

x

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania xProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej