Procedury udzielania dofinansowania
ze środków PFRON:PROCEDURY DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z REHABILITACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I BARIER TECHNICZNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROCEDURY UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej